Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 65
JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 70
Сряда, 06 Юни 2012 13:16

РСПБЗН Избрана

Оценете
(0 гласа)
pojarna

РСПБЗН – Годеч уведомява  гражданите  на гр. Годеч, че на 20 май 2011год. в ДВ. бр.39 бе обнародвана нова Наредба №І-1053 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, издадена от Министерството  на  вътрешните  работи  и  Министерството на земеделието и  храните.

ІОбщи положения.

Чл.1.(1)  С  тази  наредба  се  определят правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване  на дейности в земеделските  земи.

Чл. 2.  Изискванията  на  наредбата  са задължителни  за  всички юридически и физически лица, собственици  и ползватели  на  земеделски земи, както и лица, които преминават  и/или осъществяват дейности  близо  до тях.

  1.  ­­Изисквания  за опазване  на  земеделските  земи  от  пожари.

Чл.6. Не  се допуска паленето  на открит  огън, тютюнопушенето  и  паркирането  на  моторни  превозни  средства  в  площите  с  посеви  и  в  непосредствена  близост  до  тях  от  настъпването  на  восъчна  зрялост  до  окончателното  прибиране  на  реколтата  и  изораване  на  стърнищата.

Чл.10. Физическите и юридическите  лица, преминаващи  покрай  неожънати  площи, са  длъжни  да  спазват  правилата  и  нормите  за  пожарна  безопасност  и  с  действията  си да  не  предизвикват възникването  на  пожари.

Чл.12.  В  земеделските  земи  и  извън  тях  (слогове  и крайпътни  ивици) не  се  разрешава:

  1. паленето  на стърнища  и други  растителни  остатъци;
  1. използването  на  открити  огнеизточници.

  1.  Задължения  на  юридически  и физически  лица, осъществяващи  дейности  в  земеделските  земи.

Чл. 13. Юридическите  и  физическите  лица, осъществяващи  дейности  в  земеделските  земи:

  1. организират  и  изпълняват  изискванията  на  наредбата;
  1. уведомяват  писмено  съответната  РСПБЗН  преди  започване  на  жътвата  в  площи  над  20 дка;

  1. парцелират  и  осигуряват  пожарозащитни  ивици  в  земеделските  земи, засети  с  житни  култури, съгласно  изискванията  на  чл.16;

  1. организират  или  определят  лице  за  провеждането  на  инструктажи  за  пожаробезопастна  работа  на  лицата, изпълняващи  задълженията  като  физическа  охрана и  наблюдение  на  посевите, и  участниците  в  жътвената  кампания, за  което  се  изготвя  и  подписва  протокол.

  1.  Изисквания  при  съхранение  на  житните  култури и  грубите  фуражи.

Чл. 16 (1)   При  започване  на  жътвата  житните  култури  се  парцелират  на  площи  за  еднодневна  работа  с  противопожарни  ивици,  широки  не  по-малко  от 6 м, изпълнени  чрез  ожънване, отстраняване  на  сламата  и  изораване.

Чл. 17 (1)  При  жътва  с  площ  над  100 дка се  осигурява  дежурство  на  трактор  с  водач  с  прикачен  най-малко  четири  корпусен  плуг.

  1.  Изисквания  към  земеделската  техника.

Чл.20 (1)  В  жътвената  кампания  се  използва  земеделска  техника, която  отговаря  на  изискванията  на  производителя  за  безопасна  експлоатация.

Чл.23. Допуска  се  използването  на  техника  по чл.20 в  жътвената  кампания  с  монтирани  газови  уредби  след  представяне  на  документи, удостоверяващи  извършен  периодичен  технически  преглед  на  уредбите.

Чл. 28 (1) Техниката  по  чл.20 може  да  участва  в  жътвената  кампания  след  извършен  годишен  технически  преглед  и допускане  от  органите  на  ПБЗН.

(2) Допускането  по  ал.1  се  удостоверява  с  издаването  на  протокол.

Допълнителни  разпоредби.

1.По  смисъла  на  тази  наредба:

„Земеделска  техника” са  всички  видове  зърнокомбайни, трактори, ремаркета, сламопреси, сламосъбирачки, семечистачни  машини,  както и автомобили  участващи  в  жътвената  кампания.

Прочетена 4027 пъти Последно променена в Четвъртък, 01 Август 2013 11:20

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.