БУДНИ  И  ЛЮБОЗНАТЕЛНИ  ГОДЕЧАНИ  САМО  НЯКОЛКО  ГОДИНИ  СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО  НА  БЪЛГАРИЯ  ОТ  ТУРСКО  РОБСТВО  ОСЪЗНАВАТ НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ ПРОСВЕТА И  КУЛТУРНО ИЗДИГАНЕ. ГОРДОСТ ЗА ГОДЕЧ  Е  ФАКТЪТ,  ЧЕ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ГРАДА  Е  СЪЗДАДЕНО  ЕДНО ОТ  ПЪРВИТЕ  ЧИТАЛИЩА  В  ПОДГРАНИЧНАТА  ОБЛАСТ.  ТО  Е  РЕЗУЛТАТ НА  ПРОСВЕТИТЕЛСКИТЕ  АМБИЦИИ  И  АПОСТОЛСКИТЕ  УСИЛИЯ  НА РОДОЛЮБИВИ  БЪЛГАРИ  ОТ  ГОДЕЧКИЯ  КРАЙ.

samodeinost-1От далечната 1959 година до 1969 година под ръководството на тогавашния секретар на читалището, Борис Бетов, се сформира танцова група. Част от танцьорите са и участници в другите школи в читалището. Така през 1965 година групата прави възстановка на сватбата в Годечко и с нея участва в Копривщица

vapcarovДейността на читалището се повлиява от политическите промени през 1944 година. В следвоенните години читалищният живот не е особено активен, но не спира, воден от тогавашния председател Борис Манов. На 12.05.1946 година е приет нов устав – това е типовият устав на народните читалища, който създава

Stroej-1Още от първите години от основаването на читалището се поставя въпросът за построяване на читалищен дом. В началото на осъществяването то се помещава в училището, а в последствие се приютява в частни сгради.

 

voini-1Читалищната дейност се възстановява едва след края на Първата световна война, когато по родните места се завръщат оцелелите войници. След продължителните и разрушителни войни постепенно се съживява и читалище „Напредък”, но в кризисните военни години са изгубени много от писмените му документи.

 

RazvitieСлед няколкогодишно прекъсване в първите години на ХХ век читалището възстановява дейността си. След завръщането на Божил Раденков и Виден Иванов започва богат културно-просветен живот. Читалищната дейност бележи разцвет в периода от 1903 до 1912 година. Читалище „Напредък” се утвърждава като

Nachalo-1Годечкото читалище води своето начало от 1.01.1899 година, но подготовката, учредяването и приемането на устав стават през есента на 1898 година.

На 21.11.1898г. по инициатива на членовете на временно съществуващото тогава Годечко благотворително дружество „ Напредък” се