Конкурс за прием на военна служба

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви за обявен конкурс за прием на военна служба във въоръжените сили на Република България на български граждани завършили граждански средни и или висши училища в страната или в чужбина със заповед на министъра на отбраната № ОХ-552/05.08.2013 г. – за 61-ва механизирана бригада – гр.Карлово - за 2 –ра лекопехотна бригада - гр.Стара Загора Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните условия. – да са пълнолетни граждани на Р.България с българско гражданство. – да са годни и психологически пригодни за служба в Б.А. – да не са осъждани -- да не са по възрастни от 32 г. За вакантните места,условията на конкурса, получаване на документи и друга допълнителна информация се обърнете към офиса по военен отчет – Община Годеч, стая №3 Валентин Зарков, тел 0729 22238,0877 257248