Logo medila sistemКАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ, WIFI, ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

vhod klient2 Инструкция за заплащане МЕДИЛА-СИСТЕМ ЕООД Безплатни обяви за град Годеч Медила систем - цени и услуги

line x5

Нови цени на услугите за интернет

Услуги и цени за интернет достъп и кабелна телевизия в мрежата на

Медила-Систем ЕООД

за битови потребители

Таксата за кабелната телевизия е 12.00 лева на календарен месец и е дължима до края на текущия месец. Всички абонати, заплатили своята месечна такса до 10 / десето/ число на текущия месец, ползват отстъпка от 1.00 лев.

Абонат не заплатил 3 поредни месечни такси за кабелна телевизия се изключва без предупреждение от кабелно - разпределителната мрежа. Ако желае да му бъде възстановен абонамента отново, заплаща неизплатените такси и такса за демонтаж/монтаж в размер на 10.00 лева.

1.Интернет 15 – 15.00 лв. неограничен трафик доставян чрез LAN – кабелен при скорост на download до 12 000 Kbps.

2. Интернет 20 – 20.00 лв.  неограничен трафик чрез LAN и Wireless при скорост на download до 20 480 Kbps при LAN връзка и при безжична връзка до 5.000 Kbps.

3.Интернет 25 – 25.00 лв. неограничен трафик чрез LAN и Wireless при скорост на download до 30.000 Kbps при LAN връзка и при безжична връзка до 5.000 Kbps.

4.Пакет 25 – 25.00 лв. Кабелна телевизия + неограничен трафик през LAN и Wireless при скорост на download до 20 480 Kbps при LAN връзка и при безжична връзка до 5000 Kbps.

5.Пакет 30 – 30.00 лв. Кабелна телевизия + неограничен трафик през LAN и Wireless + при скорост на download до 30 720 Kbps при LAN връзка и при безжична връзка  до 5000 Kbps.

Забележка -- Wireless e бонус при някои услуги,  постигане на желаните скорости зависи от модела на вашето устройство и мястото където се намира спрямо безжичните точки за достъп.

Скоростта на достъпа до интернет е реално достижима.
Скоростта на връзката зависи от състоянието на PC-то Ви.