Петър Димитров

Петър Димитров

samodeinost-1От далечната 1959 година до 1969 година под ръководството на тогавашния секретар на читалището, Борис Бетов, се сформира танцова група. Част от танцьорите са и участници в другите школи в читалището. Така през 1965 година групата прави възстановка на сватбата в Годечко и с нея участва в Копривщица

Четвъртък, 10 Март 2011 14:29

Читалищният живот след 1944г.

vapcarovДейността на читалището се повлиява от политическите промени през 1944 година. В следвоенните години читалищният живот не е особено активен, но не спира, воден от тогавашния председател Борис Манов. На 12.05.1946 година е приет нов устав – това е типовият устав на народните читалища, който създава

Четвъртък, 10 Март 2011 14:22

Строежа на читалищната сграда

Stroej-1Още от първите години от основаването на читалището се поставя въпросът за построяване на читалищен дом. В началото на осъществяването то се помещава в училището, а в последствие се приютява в частни сгради.

Четвъртък, 10 Март 2011 14:14

Между две световни войни

 

voini-1Читалищната дейност се възстановява едва след края на Първата световна война, когато по родните места се завръщат оцелелите войници. След продължителните и разрушителни войни постепенно се съживява и читалище „Напредък”, но в кризисните военни години са изгубени много от писмените му документи.

Четвъртък, 10 Март 2011 14:08

Развитието

 

RazvitieСлед няколкогодишно прекъсване в първите години на ХХ век читалището възстановява дейността си. След завръщането на Божил Раденков и Виден Иванов започва богат културно-просветен живот. Читалищната дейност бележи разцвет в периода от 1903 до 1912 година. Читалище „Напредък” се утвърждава като

Четвъртък, 10 Март 2011 09:26

Началото

Nachalo-1Годечкото читалище води своето начало от 1.01.1899 година, но подготовката, учредяването и приемането на устав стават през есента на 1898 година.

На 21.11.1898г. по инициатива на членовете на временно съществуващото тогава Годечко благотворително дружество „ Напредък” се

Събота, 05 Март 2011 11:57

Защитени територии

KotliteНа територията на община Годеч се намират защитени територии, представляващи археологически обекти с обща площ 40 дка, представляващи в по-голямата си част територии на съществуващи манастири, оброчни кръстове, могили, пещери и др.
Защитени природни забележителности обявени със заповед № 1141

Sv_DimitarМногото църкви и манастири по долината на река Нишава са привлекли вниманието на археолозите, които считат, че през Второто българско царство и първите години на османското владичество Годечката област е била голям манастирски център, принадлежащ към софийската Света гора. Култовите сгради са

В турско време нашата страна е била разделена на (провинци или саанджаци) равно на окръзи , каази (околии) и нахии(райони). Нашият Годечкият район е влизал в състава на Шежеркьоиската Пиротска каза и нахията Висока . Високи селища и земи които влизали в състава на тази нахия били предадени през

Събота, 05 Март 2011 11:24

Из миналото на родния край

Кръгът на прегърналите идеи на социализма се разширява по време на първата световна война /1914-1918/ и особено след нея.
Значителна част от социалистите от Годеч и района по време на войната са мобилизирани различни полкове, но най-компетентна маса е имало в 25-ти пехотен полк, където също вземат